Zmiany, jakie muszą zajść w systemie edukacji są dziś jednym z ważnych problemów. Jak się okazuje z roku na rok mamy coraz więcej absolwentów studiów wyższych – magistrów i inżynierów, którzy nie mogą znaleźć pracy, gdyż wybrany przez nich kierunek studiów okazał się zupełnie nie przyszłościowy. Niestety skończenie studiów nie gwarantuje znalezienia pracy w zawodzie i znalezienia zatrudnienia w ogóle. Oczywiście są kierunki studiów, które to prawie, że gwarantują  to kierunki ścisłe związane z informatyką, przemysłem, budownictwem.

Jak jednak możemy zaobserwować nawet wyuczenie jednego, trudnego i potrzebnego zawodu musi zostać ciągle doskonalone i uzupełniane kursami. Spójrzmy choćby na budownictwo inżynieryjne (więcej informacji na www.titan.com.pl). Studia na tym kierunku gwarantują znalezienie zarobku w tej szybko rozwijającej się branży. Jednak trzeba być naprawdę dobrym specjalistą – zwłaszcza, że rynki zagraniczne otwarte są na naszych pracowników. Bez kursów językowych i zdobycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych ciężko jest zrobić karierę w Niemczech czy w krajach skandynawskich.

learn-how-to_lBudownictwo oraz branże związane z przemysłem wymagają również dodatkowych kwalifikacji – chociażby z tego względu, że kraje Unii Europejskiej mają nieco inne normy pracy. Jednym z niezbędnych wymogów, by pracować za granicą jest przejście kursu SCC. O tym, czym dokładnie jest Scc Polska przeczytacie na sccpolska.pl. Ogólnie mówiąc kurs ten dotyczy bezpieczeństwa w miejscu pracy – dotyczy zarówno kierownictwa, pracowników jak również kadry administracyjnej pracującej w tego typu branżach.

Warto pamiętać również o tym, że bardzo trudno jest pracować jako kierownik we własnej firmie, znając tylko tajniki zawodu. Trzeba być również bardzo dobrym, wykwalifikowanym szefem. By firma mogła dobrze działać trzeba znać zawód od podszewki, ale niezbędne będzie również odbycie takich szkoleń jak choćby zarządzanie przez cele premiowanie.pl/. Taką wiedzę zdobyć można tylko przez doświadczenie lub dzięki specjalistycznym kursom. Dziś nie tylko młodzi ludzie muszą być otwarci na kształcenie się i poszerzanie kwalifikacji – coraz częściej dotyczy to również pracowników z długim stażem.