Studia wyższe nie cieszą się już tak dużą renomą jak jeszcze kilkanaście lat temu. Wszystko za sprawą reformy edukacji. Wraz z przemianami ustrojowymi w Polsce zapanował właściwie swoisty boom na naukę, a powszechne przekonanie, że wykształcenie wyższe gwarantuje dobrą pracę, tylko dodatkowo zachęcało do podjęcia studiów.

Przez wiele lat studia miały tradycyjną formułę. Większość kierunków studiowało się przez 5 lat, a na ostatnim roku studiów pisało się pracę dyplomową, która absolwentowi miała zapewnić tytuł magistra. Dziś na wszystkich polskich uczelniach obowiązuje już system boloński, co oznacza, że dotychczasowe studia pięcioletnie zastąpiły studia dwustopniowe. Obecnie najpierw podejmuje się naukę na trwających trzy lata studiach licencjackich, później naukę można kontynuować na uzupełniających studiach magisterskich. Na większości kierunków po skończeniu pierwszego etapu nauki, studenci muszą obronić prace licencjackie. Ekonomia i inne kierunki ścisłe natomiast mogą kończyć się testem z wiedzy. Takie rozwiązanie praktykuje się od kilku lat na różnych uczelniach, jednak jest ono szeroko krytykowane. Z o wiele większym uznaniem spotykają się prace licencjackie. Historia i kierunki humanistyczne oraz z zakresu nauk społecznych z pewnością dają o wiele większe pole do popisu i nawet prace licencjackie mogą okazać się wstępem do poważniejszych i znacznie bardziej obszernych prac naukowych.

Chociaż jednak w regulaminach wyższych uczelni wymaga się, żeby prace licencjackie studenci pisali samodzielnie, to jednak wielu z nich i tak kupuje gotowe prace licencjackie. Ekonomia i wszystkie trudne kierunki ścisłe cieszą się szczególną popularnością na rynku. Można przy tym od razu kupić gotową pracę lub zlecić jej napisanie na konkretny już temat.

REKLAMA: dekoracje na biurko – nie tylko dna Snobów 🙂