Doświadczenia zawodowe naszych rodaków – zwłaszcza tych, którzy studiują, albo niedawno skończyli studia nie są w znacznej większości optymistyczne. Niestety nagminnie zdarza się, że pracodawcy traktują studentów jak darmową (lub bardzo tanią) siłę roboczą, której zasoby nie kończą się i poszczególne jednostki możemy wymieniać w dowolnym momencie na inne, o świeższym umyśle. Bardzo często jednak sami stażyści nie pozwalają wymagać od siebie więcej niż to konieczne, co niestety nie skutkuje przyjęciem do stałej pracy.

Tak czy inaczej wiele firm zapomina o tym, jak ważne jest przestrzeganie wszelkich przepisów dotyczących chociażby zasad BHP czy kodeksu pracy i praw pracowniczych. Jeśli zakład pracy, jaki prowadzimy odwiedzi specjalista BHP [www.especjalista.com[ (a może w zasadzie zrobić to w każdej chwili) możemy mieć problemy jeśli od początku nie wdrożyliśmy przepisów, jakie są wymagane. Chodzi tu przede wszystkim o warunku sanitarne takie jak zaplecze gastronomiczne dla pracowników, toalety, dostęp do bieżącej wody – również tej ciepłej, dostępu do wody pitnej i tym podobnych.

Bardzo restrykcyjnie sprawdzane są również dokumenty poświadczające przejście szkoleń BHP – początkowych i ich kontynuacji. Każdy nowy pracownik jakiego zatrudniamy powinien przejść takie szkolenie prowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę BHP. Nie należy tego bagatelizować. Kolejną sprawą są takie kwestie jak wentylacja i stanowiska pracy – odpowiednie naświetlenie, ergonomiczność krzeseł oraz biurek a także sama przestrzeń biura. W przypadku zakładów pracy w których odbywa się produkcja kontrole te są niemal pewne i odbywają się cyklicznie.

Musimy również być nastawieni na odwiedziny urzędnika z Inspekcji Pracy, który pouczy naszych pracowników o obowiązku składania prawdziwych wyjaśnień dotyczących warunków formalnych na jakich są zatrudnieni. Niestety. Gdy okaże się, że to co widnieje na umowie nie pokrywa się z rzeczywistością czekają nas wysokie kary – najwyższe są te związane z Urzędem Skarbowym.

Zobacz również asystent BHP www.especjalista.com