Studia wyższe nie cieszą się już tak dużą renomą jak jeszcze kilkanaście lat temu. Wszystko za sprawą reformy edukacji. Wraz z przemianami ustrojowymi w Polsce zapanował właściwie swoisty boom na naukę, a powszechne przekonanie, że wykształcenie wyższe gwarantuje dobrą pracę, tylko dodatkowo zachęcało do podjęcia studiów.

Read More