Sprawne działanie całej firmy w dużej mierze zależy od sprawnego zarządzania. Istnieje wiele modeli, które pomagają udoskonalić działanie przedsiębiorstwa i poprawić sposób jego funkcjonowania. Jednym z aspektów sprawnie funkcjonującej firmy jest Kultura Organizacyjna (sprawdź sebastiantrzaska.pl). Według Leksykonu HBR jest to „zespół charakterystycznych związków myślenia i zachowania się w danym przedsiębiorstwie”. Oznacza to, ze w obrębie firmy tworzą się pewne schematy postępowania i reagowania, które są charakterystyczne dla pracowników tej właśnie jednostki. Z kolei Przybyła określa kulturę organizacyjną jako „system wartości, norm, symboli, typowych dla danej organizacji rozwijających się w danym czasie, w wyniku czego powstają wzory postępowania dla całej instytucji oraz odpowiednia hierarchia wartości”, co wskazuje na jej integracyjny charakter.

Ważnym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstwa jest także Przywództwo w organizacji (informacje na: sebastiantrzaska.pl). Ważne jest, aby w każdej organizacji była odpowiednia osoba, która pełniłaby funkcję lidera, do którego inni pracownicy mogliby zwracać się w razie kłopotów i który służyłby w razie potrzeby radą.

Jeżeli chodzi o modele zarządzania to warte rozważenia jest zarządzanie przez cele (więcej na www.premiowanie.pl). Jest to technika charakteryzująca się prostotą i skutecznością, jak również uniwersalnością. Doskonale sprawdza się w każdym rodzaju organizacji czy przedsiębiorstwa. Jej głównym założeniem jest doprowadzenie do sytuacji, w której menadżerowie wyznaczane są precyzyjnie zdefiniowane i ambitne cele, natomiast sposób dojścia do nich pozostawiony jest w ich gestii. Cele są wzajemnie ze sobą skorelowane, a sama technika daje menadżerom dużą swobodę i pozwalają im na aktywność i innowacyjność.